IHG Hotels

Få 4% återbäring på ditt köp hos IHG Hotels

Gå till IHG Hotels

IHG är en internationell hotellkedja som har över 150 miljoner gäster varje år i mer än 693 000 rum i mer än 4 900 hotell utspridda över närmare 100 länder. IHG har nio välkända hotell i sin kedja som t.ex Holiday Inn och Crowne Plaza.

Informationen i denna text kan ändras över tid. Kontrollera därför alltid vad som gäller på butikens hemsida. Refunder kan ej göras ansvarig för innehållet.

Få 4% återbäring på ditt köp hos IHG Hotels

Gå till IHG Hotels

IHG Hotels erbjuder alltid:

  • Hotell över hela världen
  • 4 900 hotell

Särskilda villkor

Utbetalning av återbäring för hotell sker efter att bokningen är betald och nyttjad. Observera att din återbäring först kommer att registreras med 0kr för att sen uppdateras med rätt återbäring när bokningen är betald och nyttjad.

Klar för utbetalning

Mellan 1-75 dagar efter betald och nyttjad bokning

När du har slutfört ditt köp hos IHG Hotels kommer din återbäring att registreras hos oss inom några timmar (ibland kan det dock dröja 48 timmar). Du kommer att få ett mail med exakt summa så fort återbäringen är registrerad.

Fler butiker inom Resor