Över 1000 butiker

Få pengar över på allt du handlar i någon av våra 1000 anslutna butiker. Vi erbjuder återbäring upp till 37.5%

Visa alla butiker

Mobil meny

Användarvillkor

ALLMÄNT

Den 25 maj 2018 träder GDPR* lagen i kraft. Med anledning av GDPR har vi på Refunder förtydligat våra medlemsvillkor och utvecklat vår teknik för att underlätta för dig som medlem att ha koll på vad vi gör med dina personuppgifter. Det svenska bolaget Refunder Scandinavia AB (org nr: 556885-1884) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Om du använder Refunder.se eller vår app, godkänner du och ger samtycke till våra användarvillkor. Ditt medlemskap hos Refunder gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap hos oss genom att du själv säger upp medlemskapet via "Mina uppgifter & inställningar" inne på din personliga sida under "Mina sidor" inne på Refunder.se. Självklart hjälper även vår support dig vid eventuella frågor. Vid avslut av ditt medlemskap hos oss raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor. Eventuell innestående återbäring förfaller vid avslut av medlemskap.

VEM KAN ANVÄNDA TJÄNSTEN?

Tjänsten kan användas av fysiska eller juridiska personer. Som användare kan man bara ha ett konto. Detta gäller även om ditt konto stängts. Om medlemmen missbrukar detta och öppnar flera konton i olika namn och detta upptäcks, förbehåller sig Refunder rätten att hålla inne upparbetad återbäring från medlemmen samt stänga ner kontot. För att kunna göra en utbetalning av din intjänade återbäring behöver du ett svenskt bankkonto eller ett svenskt verifierat PayPal-konto. Insamlad återbäring för köp gjorda av juridisk person kan ej betalas ut till fysisk person. 

INSAMLING AV ÅTERBÄRING

Du får återbäring för inköp av varor och tjänster från våra samarbetspartners, dvs de online-butiker som återfinns på Refunder.se. För att du ska få återbäring, krävs det att du klickar på länkar till våra partners på Refunder.se eller via vår tjänst Refunder-knappen alternativt via vår app och genomför köpet hos butiken i den fliken där du landar utan att besöka andra sajter eller mailutskick däremellan. Du kan inte gå vidare från butiken och genomföra köpet i butikens app. Du kan inte använda rabattkoder från andra källor än Refunder.se, du får heller inte återbäring på köp av presentkort eller den del av köpsumman som betalas med presentkort eller tillgodopengar. Du kan inte få återbäring på något annat sätt än genom Refunder.se. Du får ingen återbäring om du handlar med butikens personalrabatt eller med studentrabatt. Återbäring ges enbart på köp som görs i butikernas onlineshoppar, detta gäller även vid ev byten/returer. Byter du en vara i en fysisk butik räknas det som en retur. Utbetalning av återbäring för hotell- hyrbilar och resebokningar sker efter att bokningen eller resan är betald och nyttjad, återbäring ges ej på resor som avbokas oavsett om dessa ej är återbetalningsbara. Det är inte tillåtet att dela upp en hotell/resebokning/köp i flera delar för att på så sätt få mer återbäring. Vi har ingen möjlighet att behandla ospårade/oregistrerade köp som är mer än 60 dagar gamla. Vi kan inte handlägga ett ospårat/oregistrerat köp utan att det rapporteras in till oss och kompletteras med en fullständig bifogad orderbekräftelse/bokningsbekräftelse. 

BERÄKNING AV ÅTERBÄRING

Din intjänade återbäring kan betalas ut tidigast två veckor efter köp under förutsättning att köpet är godkänt från butiken och beloppet som skall betalas ut är minst 100 SEK. Hur lång tid det tar innan återbäringen blir godkänd står på resp. butikssida. Återbäringen är olika stor beroende i vilken butik köpet sker. Nivån på återbäringen framgår på Refunder.se Vi tar inget ansvar för fel i beräkning av återbäring. Återbäringen beräknas utifrån ordervärde, avrundas nedåt till närmaste heltal och beräknas normalt utifrån ordervärdet minus moms, skatt och frakt. Du får ingen återbäring på order som ändrats, avbrutits eller returnerats. Erbjudanden om dubbel återbäring kan ej kombineras med övriga erbjudanden om dubbel återbäring. 

ÅTERBÄRINGENS LIVSLÄNGD

Intjänad återbäring har en löptid på 36 månader från det datum de är bekräftade. Intjänad återbäring som inte tagits ut inom 36 månader raderas automatiskt.

MEDLEMSREKRYTERINGS/AKTIVERINGSKAMPANJERS ERBJUDANDEN OCH LIVSLÄNGD

Refunder kör löpande kampanjer för att få in nya medlemmar samt för att aktivera befintliga medlemmar. Framkommer det inte via kampanjen hur länge det eventuella erbjudandet gäller, är giltighetstiden på erbjudandet/gåvan etc man som medlem eventuellt kan få, satt till maximalt en vecka. Olika erbjudanden relaterade till dessa kampanjer kan inte kombineras med varandra utan du har enbart rätt till det erbjudande du klickat in/registrerade dig via.

MISSBRUK AV TJÄNSTEN

Om det finns skälig grund kan användarkonton hos Refunder.se avslutas utan förvarning. All form av allvarligt missbruk och bedrägeriförsök kommer att beivras och polisanmälas. Alla IP-adresser loggas. Missbruk av tjänsten som resulterat i felaktig utbetalning förbehåller Refunder.se sig rätten att kräva tillbaka. Det är inte tillåtet att öppna fler än ett Refunder-konto. Upptäcks detta kommer Refunder att stänga ner kontot utan att betala ut eventuell upparbetad återbäring.

FORCE MAJEURE

Refunder.se ansvarar inte för situationer som gör det omöjligt för Refunder.se att fullgöra sina skyldigheter. Vi kan inte garantera att våra tekniska lösningar är tillgängliga 100% och vi är inte ansvariga för fel eller andra problem i tekniska lösningar (som tillhandahålls av Refunder.se, våra affiliates eller tredjepartsleverantörer). Refunder.se ger inga garantier för tillgänglighet eller funktion hos spårning av försäljning och registreringar. Refunder.se är inte ansvarigt för tekniska fel som leder till att försäljning inte spåras. Refunder.se kan åberopa force majeure vid exempelvis arbetsmarknadskonflikter, strejker, lockouter eller andra omständigheter som parterna inte har kontroll över såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosion eller ingrepp av myndigheter. Refunder.se lämnar inga garantier för att den ackumulerade återbäringen kan betalas ut i framtiden. Refunder.se förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till ett annat företag som kommer att driva/äga Refunder.se.

ANSLUTNA NÄTBUTIKER

Refunder.se innehåller länkar till ett antal nätbutiker. Refunder.se ansvarar inte för innehåll, produkter, tjänster, kampanjer eller information som lämnas av dessa nätbutiker. Refunder.se är inte en part i avtal som användaren ingår med anslutna nätbutiker. Det finns inga garantier för tillhörande online-butiker eller varor och tjänster som dessa erbjuder.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. 

Som medlem hos Refunder samtycker du till att dina personuppgifter (namn, adress, persondata i form av födelseår månad och dag ÅÅÅÅ-MM-DD, e-postadress, IP-nummer och mobiltelefonnummer), får lagras och användas av Refunder för att verifiera ditt konto, digitala tjänster, marknadsföring i form av både e-postutskick, sms-utskick, telefonsamtal samt postala utskick, samt för statistik-, bokförings- och analysändamål.

Vi på Refunder samlar in dina personuppgifter: 

* För att kunna ge dig återbäring på köp/beställningar som du genomfört genom våra anslutna butiker

* För att kunna meddela dig om kommande- och godkänd återbäring

* För att din bank ska kunna ta emot återbäringsutbetalningen

* För att kunna spåra dina bokningar

* För att kunna fullfölja våra rättsliga- och bokföringsmässiga regler som företag

* För att kunna hantera kundserviceärenden/support åt dig

* För att kunna hantera ditt deltagande i tävlingar/events etc

* För att kunna skicka födelsedagsmejl till dig

* För att kunna ge dig så relevanta erbjudanden som möjligt och för att kunna personligt anpassa upplevelsen av våra tjänster (vill du inte få våra mejl eller sms klickar du enklast på avregistrera-länken i dessa utskick)

* För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster och eller för att kunna utreda eventuella brott

* För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna hålla din personliga medlemssida aktuell


Refunder är delägt av Bonnierkoncernen. Där av har Refunder möjligheten till inhämtning av användardata från Bonnier AB. Uppgifter som du lämnar genom att använda Refunders kanaler kan tillsammans med Bonnier AB användas för att uppdatera din användardata. Information om din användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies, läs mer nedan om "cookies".

VAR LAGRAS DIN DATA OCH VAD LAGRAR VI
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Du har även rätt att be om ett registerutdrag för att se vad vi Refunder lagrar om dig. Detta gör du enklast via "Dina sidor" inne på Refunder.se där vi listar all din lagrade aktivitet.

VILKA VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED

* Infobaleen AB - Sköter Refunders utskick samt strukturerar och analyserar Refunders medlemsdatabas för att erbjuda bästa möjliga medlemsupplevelse

* Trustly - För att hantera dina transaktioner (från återbäring till utbetalning hos bank)

* Bonnier AB och dotterbolaget TDWT Solutions AB - För att kunna uppdatera din användardata

* Därutöver samarbetar vi med- och delar data: Hotjar, Loop, Yotpo, Trustpilot, Zendesk, Google, Facebook för att förbättra våra tjänster.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Refunder håller register över sina medlemmar. Registret kan innehålla personuppgifter som namn, persondata (ÅÅÅÅ-MM-DD), postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, ip-nummer, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter (se även ovan om "personuppgifter").

Refunders registrerade medlemmar (efter medlemmen registrerat sin e-postadress) samtycker till att vi får skicka så kallade opt-in försändelser för att verifiera medlemmens Refunder-konto. Medlemmen samtycker även till att Refunder kan/får skicka marknadsföring via post, telefon, e-post och sms samt via andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter inklusive eventuell persondata lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
 Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller begära ett registerutdrag. Registerutdraget som du finner inne på Refunder.se (under dina personliga sidor) innehåller detaljerade uppgifter om ditt medlemskap hos Refunder. Där kan du också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Personuppgifter sparas under den tid du har en användarrelation med Refunder eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuell användning av tjänsten.

COOKIES 

Refunder.se använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur Refunders digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på Internet. Cookie- filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. Refunders registrerade användare och medlemmar samtycker till användningen av cookies.

Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se.

Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com

ÄNDRING AV MEDLEMSVILLKOR

Refunder kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. Innan en villkorsändring träder i kraft informeras du alltid via en notis från oss. Vid förändringar av väldigt stor karaktär kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna.

KONTAKTUPPGIFTER

Vid frågor om ditt medlemskap, kontakta oss gärna på support@refunder.se och läs även mer inne på dina sidor inne på Refunder.se.