Refunder AB

Tegnérgatan 8

113 58 Stockholm

Org. nr:

556885-1884

Därför vill de förändra marknaden för låneförmedling och stå på låntagarnas sida


Frej Andreassen är medgrundare till Låntagarnas, en kreditförmedlare utan vinstsyfte som vill göra lånemarknaden bättre för låntagarna: ”Vi återinvesterar allt överskott för sänkta lånekostnader”, säger han. 


Han har jobbat många år i finansbranschen med konsumtionslån och har genom åren haft flera välbetalda chefspositioner. Frej Andreassen, medgrundare till Låntagarnas i Falkenberg, har själv bevittnat vad som fungerar bra inom låneförmedling och även vad som inte fungerar bra och hur allvarliga brister sätter många låntagare i ekonomiskt svåra situationer och skuldspiraler. 


- Vi vill hjälpa så många som möjligt med att sänka deras lånekostnader och göra något meningsfullt, berättar Frej Andreassen.


Betalar 1 procent av lånebeloppet


Alla låneförmedlare får någon form av ersättning av låneförmedlingen och den baseras på hur många och stora lån de lyckas förmedla.


- Incitamentet till att bedriva låneförmedling är alltså att försöka förmedla så många lån som möjligt till så många som möjligt. Så ser marknaden ut idag, säger Frej.


Låntagarnas har valt en aktiebolagsform med särskild vinstutdelningsbegräsning utan möjligheter till vinstutdelning. Frej berättar att det behövs en aktör som visar hur man kan arbeta med låneförmedling på ett mer hållbart sätt där konsumenterna är i fokus och inte vinstmarginalerna.


- Vi tjänar pengar på vår låneförmedling precis som alla andra, men skillnaden med vår bolagsform är att vi inte har aktieägare som kräver utdelning på pengar de investerat. Allt överskott återinvesteras istället för sänkta lånekostnader och vi betalar en procent av lånebeloppet


”Lån är i sig inte något dåligt”


Frej tycker att låneförmedling i grunden är något bra och att man kan erbjuda låntagare de billigaste lånen. Men marknaden har gjort det svårt att ta fasta på vad som egentligen är bäst för konsumenten. Den digitala samhällsutvecklingen och alla olika aktörer inom låneförmedling har idag gjort det enklare att ta lån och inte sällan beviljas lån utan att låneförmedlarna själva gjort några egna kreditprövningar på låntagarna. 


- Jag tycker att låneförmedling är toppen och lån är i sig inte något dåligt, men det behövs en aktör som står på låntagarnas sida. 


Det som krävs är en mer konkurrenskraftig och transparent marknad där Låntagarnas vill slås mot de stora konkurrenterna. 


Vi samarbetar inte med snabblåneföretagen utan har noga valt ut 16 långivare. Inga lån från oss förmedlas med en ränta på över 16 procent och vi gör alltid en egen kreditprövning för att säkerställa låntagarens återbetalningsförmåga och accepterar heller inte personer med betalningsanmärkningar. 


Har du lån och vill sänka räntan eller hitta en låntagare utan vinstsyfte som ger dig sänkt lånekostnad och betalar tillbaka 1 procent på lånet? Då kan du vända dig till Låntagarnas via refunder.se. Genom Refunder får du dessutom 500 kronor cashback när ditt lån hos Låntagarnas beviljats. Klicka här$register_cta