Hotels.com

Få upp till 5% återbäring på ditt köp hos Hotels.com

Gå till Hotels.com

Hotels.com är internets största specialiserade aktör på hotell världen över. De erbjuder rabatterat boende på mer än 10,000 kontrakterade anläggningar för att kunna garantera boende på över 400 destinationer i Nordamerika, Karibien, Europa, Asien och Sydafrika.

Informationen i denna text kan ändras över tid. Kontrollera därför alltid vad som gäller på butikens hemsida. Refunder kan ej göras ansvarig för innehållet.

Få upp till 5% återbäring på ditt köp hos Hotels.com

Gå till Hotels.com

Nivåer för återbäring

 • Bokning som genomförs utan Hotel Rewards

  5%
 • Bokning som genomförs med Hotel Rewards

  3%

Visa alla nivåer för återbäring

Hotels.com erbjuder alltid:

 • Hotell världen över
 • Bonusnätter med Welcome Rewards

Särskilda villkor

Utbetalning av återbäring för hotell sker efter att bokningen är betald och nyttjad.
Ingen återbäring betalas ut till köp med rabattkoder.
Betalning med Rewards bonus är inte återbäringsgrundande, återbäringen beräknas på resterande ordervärde.
Återbäring ges ej för köp som genomförs i butikens app.
Återbäring ges ej vid bokning av flyg och hyrbil.

Klar för utbetalning

Mellan 1-75 dagar efter betald och nyttjad bokning

När du har slutfört ditt köp hos Hotels.com kommer din återbäring att registreras hos oss inom några timmar (ibland kan det dock dröja 48 timmar). Du kommer att få ett mail med exakt summa så fort återbäringen är registrerad.

Återbäring hos Hotels.com

Hotels.com erbjuder återbäring Upp till 5%, Nedan listas hur mycket återbäring som erbjuds till respektive kategori.

 • Bokning som genomförs utan Hotel Rewards

  5%
 • Bokning som genomförs med Hotel Rewards

  3%

Fler butiker inom Resor