Refunder AB

Tegnérgatan 8

113 58 Stockholm

Org. nr:

556885-1884

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Refunder Scandinavia AB, org. nr. 556885–1884 ("Refunder") har inhämtat dina personuppgifter, bestående av namn, e-postadress och telefonnummer, från bolaget Campadre Scandinavia AB, org. nr. 556795–7245 ("Campadre").


Refunder har för avsikt att behandla dina personuppgifter för framtida marknadsföring, genom exempelvis SMS- och e-postutskick, erbjudanden om rabatter och nya produkter och tjänster. För den personuppgiftsbehandling som detta innebär är Refunder personuppgiftsansvarig. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning för Refunders berättigade ändamål; direktmarknadsföring.


Refunder delar inte med sig av dina uppgifter till någon annan och vi överför inte dina uppgifter till ett land utanför EU/EES. Dina personuppgifter lagras till dess att du begär att Refunder raderar dem, vilket du kan göra genom att kontakta oss på support@refunder.se.


Du har alltid rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig samt rätt att invända mot behandling och rätt till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.


Om du vill kontakta oss, har några frågor om vår personuppgiftsbehandling, vill motsätta dig framtida utskick eller utöva dina dataskyddsrättigheter kan du nå oss på support@refunder.se.


Ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster finns att läsa i vår integritetspolicy.