Refunder AB

Tegnérgatan 8

113 58 Stockholm

Org. nr:

556885-1884

Werlabs erbjuder nu tester för att se om man har antikroppar mot Covid-19, sjukdomen som ofta kallas Corona. 


Enligt Werlabs har testet 99,6% Specificitet och 100% Sensitivitet vilket innebär mycket hög sannolikhet att man har haft Corona om testet visar på antikroppar. För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt och minimiera smittorisk ska det ha gått 14 dagar sedan man blev systemfri.


Gå till butiken Werlabs för att boka testet