Refunder AB

Tegnérgatan 8

113 58 Stockholm

Org. nr:

556885-1884

Refunder-Knappen

Vårt plugin, Refunder-Knappen, läser anonym klickdata om hur ofta en användare klickar på element i pluginet samt vilka butiker en användare besöker och denna data är inte känslig på något sätt.

Exempel på data som läses:
- Butiksnamn och adress
- Åtgärd (klick på aktivering av Återbäring)

Pluginet sparar ingen användardata utan använder bara den data som redan finns tillgänglig i vår tjänst för att kunna spåra klick och köp för att kunna ge Återbäring.  I pluginet sparas endast en autentiseringsnyckel när en användare loggar in och används för att spåra klick och köp till rätt konto.


Wtyczka Refunder

Rozszerzenia Refunder gromadzą anonimowe informacje dotyczące użytkowania, czyli tego, jak często użytkownicy klikają lub widzą różne elementy wtyczki, a także gromadzą informacje o odwiedzanych witrynach - przy czym *dane te nie są wrażliwe*.

Poniżej przykłady danych, które zbieramy:
- Nazwa sprzedawcy lub sklepu,
- Kliknięcie w celu aktywowania zwrotu gotówki.

Wtyczka nie zbiera żadnych danych użytkownika. Używamy tylko danych, które użytkownicy już wcześniej pozostawili i autoryzowali w usłudze Refunder.

Rozszerzenie przechowuje tylko token autoryzacji otrzymany z loginu usługi, który jest używany do uwierzytelniania zapytań w systemie.