Refunder AB

Tegnérgatan 8

113 58 Stockholm

Org. nr:

556885-1884

Refunder står upp för människor på flykt!

Vi har startat ett samarbete med Sverige för UNHCR som skyddar och hjälper människor på flykt. Nu kan du handla med Refunder och samtidigt hjälpa flyktingar.

Hur fungerar det?
Varje gång du väljer att betala ut din återbäring från Refunder har du nu möjligheten att runda ner till närmaste tjuga och stödja UNHCR:s arbete för människor på flykt. Genom att skänka en del av din återbäring kan du ge nödhjälp och tak över huvudet till barn och familjer som har förlorat allt.

Vad gör UNHCR
UNHCR är FN:s flyktingorgan och leder det internationella arbetet med att ge skydd och nödhjälp till människor som tvingats på flykt. UNHCR finns i 138 länder i världen och skyddar fler än 70 miljoner människor på flykt. När barn och familjer tvingas fly lämnar de allt bakom sig för att finna säkerhet. Sina hem, sina ägodelar, sina liv. Nu kan du handla med Refunder och samtidigt hjälpa de som flyr.

Läs mer om UNHCR:s arbete på fnflykting.se.